ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PARDINA
 
Localitatea Pardina, Aleea Şcolii nr.3, Cod Poştal: 827180, judeţul Tulcea; tel: 0371372607; e-mail: primaria_pardina@yahoo.ro       

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Pardina: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 DISPOZIŢIA NR. 9 Privind delegarea atribuţiilor de magaziner dnei. Timofan Elena, judeţul Tulcea, în locul dnei. Liferie Lenuța 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
2 DISPOZIŢIA NR. 10 Privind preluarea atribuţiilor de casier de către dna. Timofan Elena, referent debutant din cadrul primăriei comunei Pardina, în locul dnei. Liferie Lenuța 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
3 DISPOZIŢIA NR. 11 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 30 ianuarie 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
4 D I S P O Z I Ț I A NR. 13 Privind delimitarea secției de votare la nivelul unității administrativ teritoriale Pardina, județul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
5 DISPOZIŢIA NR. 1 Privind numirea dnei. Pindic Crina, responsabilă cu alocarea și gestionarea numerelor aferente chitanțelor si facturilor fiscale emise la nivelul Primăriei comunei Pardina, județul Tulcea 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
6 DISPOZIŢIA NR. 17 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 09 februarie 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
7 D I S P O Z I Ţ I A N R. 18 privind aprobarea reorganizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu în cadrul Primariei comunei Pardina, județul Tulcea 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
8 DISPOZIȚIA NR. 21 Privind aprobarea întocmirii listei de suplimentare a cantităților distribuite categoriilor de beneficiari în cadrul ”Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – 2014”, la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
9 DISPOZIŢIA NR. 36 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
10 DISPOZIŢIA NR. 39 privind rectificarea bugetului local la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea, pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
11 DISPOZIŢIA NR. 40 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2015 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
12 DISPOZIȚIA NR. 45 Privind desemnarea dnei. Cornei Dimitrina, ca reprezentant al unităţii locale de sprijin din comuna Pardina, județul Tulcea, în comisia de evaluarea pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau afectate de boli 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
13 DISPOZIŢIA NR. 48 Privind delegarea atribuţiilor de secretar comună, dnei. Liferie Lenuța, funcţionar public din cadrul Primăriei comunei Pardina, judeţul Tulcea 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
14 DISPOZIȚIA NR. 49 Privind delegarea atribuțiilor specifice primarului comunei Pardina, județul Tulcea, dlui. Timofan Cornel, viceprimarul comunei 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
15 DISPOZIŢIA NR. 50 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
16 DISPOZIȚIA NR. 51 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2015, la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
17 DISPOZIŢIA NR. 71 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
18 DISPOZIŢIA NR. 100 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
19 DISPOZIȚIA NR. 102 Privind desemnarea dlui. Timofan Cornel, viceprimarul comunei Pardina, județul Tulcea, să facă parte din grupul de lucru nr. 6, constituit la nivel județean, în vederea întocmirii proiectului de amenajament pastoral pentru comuna Pardina. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
20 DISPOZIŢIA NR. 111 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 28 august 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
21 DISPOZIŢIA NR. 120 privind constituirea grupului de lucru al Programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate, la nivelul comunei Pardina, județul Tulcea, pentru anul 2015, precum si stabilirea unor masuri de derulare in bune conditii a acestuia 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
22 DISPOZIȚIA NR. 122 Privind delegarea atribuțiilor de serviciu de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Pardina, pe perioada lipsirii/vacantării titularului postului/compartimentului 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
23 DISPOZIȚIA NR 123 Privind desemnarea dnei. Chislițchi Florentina, persoană autorizată să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în comuna Pardina, județul Tulcea. 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
24 DISPOZIȚIA NR 124 Privind desemnarea dnei. Timofan Elena, persoană autorizată să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în comuna Pardina, județul Tulcea. 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
25 DISPOZIŢIA NR. 125 privind constituirea comisiei de recepţie pentru execuția lucrării de consolidare dig - mal Dunăre din comuna Pardina, județul Tulcea, achiziţie publică cu atribuire directă 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144209160013-09-2015
26 DISPOZIŢIA NR. 133 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2015 2015 9 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
27 DISPOZIŢIA NR. 161 Privind convocarea Consiliului Local Pardina în şedinţa ordinară din data de 30 octombrie 2015 2015 10 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 144943920007-12-2015
28 dispozitia 181 convocare de indata 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
29 dispoyitia nr. 184 constituirea comisiei de invetariere 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
30 dispozitia 193 convocare extraordinara decembrie 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
31 dispozitia 196 delegare atributii primar 2015 12 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145194480005-01-2016
32 dispozitia 11 convocare ordinara ianuarie 2016 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145445040003-02-2016
33 convocare sedinta oridnara februarie 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145609200022-02-2016
34 responsabil tichete gradinita 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145609200022-02-2016
35 aprobare plan pregatire isu 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145868400023-03-2016
36 convocare CL martie 2016 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145868400023-03-2016
37 actualizare comisie autoritate tutelara 2016 2 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145868400023-03-2016
38 constituire comisie finala camin cultural 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145868400023-03-2016
39 comisie constatare stare functionare agregate 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145980360005-04-2016
40 comisie receptie la terminarea lucrarii casa unifamiliala 2016 3 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 145980360005-04-2016
41 convocare consiliul local pardina sedinta ordinara apilie 2016 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146109960020-04-2016
42 aprobare tichete sociale prima parte 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
43 respingere tichete sociale prima parte 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
44 tichete sociale a doua parte 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
45 ajtoare materiale elevi scoala prima parte 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
46 respingere ajtoare materiale scoala 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
47 acordare ajutaore materiale scoala a doua parte 2016 4 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
48 afisaj electoral 2016 5 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146239560005-05-2016
49 convocare consiliul local pardina luna mai 2016 2016 5 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146412360025-05-2016
50 comisie receptie la terminarea lucrarii casa unifamilial - 2 2016 5 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146412360025-05-2016
51 comisie receptie finala camin cultural - 2 2016 5 CHISLITCHI FLORENTINA SECRETAR 146412360025-05-2016
52 DISPOZIŢIA NR.61 privind reconstituirea Colectivului de autoritate tutelară la nivelul comunei Pardina, judeţul Tulcea 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147639240014-10-2016
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Pardina - Toate drepturile rezervate